Jednotný motiv a písma pro aplikace Qt v prostředích GTK

Existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout jednotného vzhledu a fungování, a zde uvádíme dvě řešení.

Platforma QGnome

Nejjednodušší způsob, jak nastavit jednotný vzhled aplikací QT v prostředí GTK, je pomocí QGnomePlatform.

Zdroje jsou označeny jako neudržované: https://github.com/FedoraQt/QGnomePlatform#qgnomeplatform-project-is-unmaintained-a-no-longer-actively-developed od srpna 2023.

Ale stále jednoduše možné sestavit a nainstalovat z AUR:

yay -Syu qgnomeplatform-qt5 qgnomeplatform-qt6

Toto přinese adwaita-qt5 adwaita-qt6 ze nahradit jinými motivy, které podporují gtk i qt, tyto dva budou používat adwaita (výchozí téma gtk) a vytvářet aplikace qt podle tmavého a světlého motivu adwaita.

Například breeze a breeze-gtk bude fungovat také.

Přidejte proměnnou prostředí buď v celém systému na /etc/environment nebo specifické pro uživatele do a ~/.config/environment.d/envvars.conf souboru nebo ~/.profile v závislosti na použitém nastavení plochy nebo WM. Je třeba použít jeden nebo druhý.

Proměnná: QT_QPA_PLATFORMTHEME=gnome

Poznáka: Tato proměnná je standardně nastavena pro Gnome a pokud používáte Gnome, nemusíte nastavovat vatriable.

Po restartu by aplikace qt měly používat adwaita stejně, jako je nastaveno pro gtk v nastavení.

Pro nastavení fontu a některých dalších nastavení qt5ct a qt6ct bude se hodit:

sudo pacman -Syu qt5ct qt6ct

qt5/6ct gui vám umožní nastavit motivy pro aplikace qt na příklad, nastavit adwaita dark, pokud se nepoužije ve výchozím nastavení.

Kvantum:

Dalším způsobem bude použití Kvantum a QT5/6CT:

Nainstalujte tyto dva baličky:

sudo pacman -Syu kvantum qt5ct qt6ct

Obě aplikace jsou vyžadovány, protože kvantum neumožňuje nastavení písma. Proto je qt5ct také nastaven jako proměnná prostředí, protože funguje ve většině desktopových prostředí nebo při použití správce oken jako uživatel. V některých případech, např. při použití Cinnamonu, je nutné nastavit proměnnou celosystémově, protože Cinnamon jakoby ignoruje proměnné nastavené jako uživatelé. Poté nastavíme qt5ct, aby používal téma kvantum a nastavili písma uvnitř qt5ct.

Proměnná pro uživatele bude nakonfigurována takto:

Zdá se, že tato metoda nefunguje na XFCE4, kde použití ~/.profile funguje!

Totéž platí pro Cinnamon.

Vytvořte potřebný adresář:

mkdir ~/.config/environment.d

a potřebný konfigurační soubor s potřebnou proměnnou:

echo "QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct" > ~/.config/environment.d/qt-theme.conf

U metody ~/.profile použíjte proměnnou:

echo "export QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct" >> ~/.profile

Chcete-li tuto proměnnou nastavit v celém systému (pokud proměnná na uživatele vůbec nefunguje):

su

echo "QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct" >> /etc/environment

exit

Pokud používáte nastavení pro uživatele, odhlaste se a znovu přihlaste, aby to fungovalo, pro nastavení celého systému restartujte systém.

Nyní použijte aplikaci k nastavení motivu, písem a ikon:

Použití kvantummanager pro nastavení motivu:

Poté použijte qt5ct pro použití stylu kvantum.

Nastavte font pro Windows a pevnou šířku, ale NEVYTVOŘUJTE font.conf!!!

Nyní vyberte téma ikony:

Změny budou fungovat bez nutnosti odhlášení nebo restartu, pouze aplikace, které již běží, je třeba restartovat, aby se změny motivu provedly.

Pro aplikace QT6 nainstalujte qt6ct a nastavte totéž pomocí nástroje qt6ct.

Poznámky:

Některé aplikace mohou mít vlastní nastavení motivu, jako kdenlive:

Chcete proniknout do zdrojů nekonečných informací a možností? … Podívejte se na Archwiki: https://wiki.archlinux.org/title/Uniform_look_for_Qt_and_GTK_applications

Článek byl převzat z Discovery EndeavourOS, data Květen 2021.

Kankys 20.4.2024