Výchozí aplikace / MIME

Tento článek pojednává o tom, jak jsou nastaveny výchozí aplikace a jak je změnit.


Obsah:

Přepsání výchozí aplikace

Formát typu MINE


Úvod:

/usr/local/share/applications/mimeapps.list a /usr/share/applications/mimeapps.list soubory určují, která aplikace je ve výchozím nastavení registrována pro otevírání konkrétních typů MIME. Tyto soubory poskytuje distribuce. Chcete-li přepsat výchozí nastavení systému pro jednotlivé uživatele, musíte vytvořit ~/.config/mimeapps.list soubor se seznamem typů MIME, pro které chcete přepsat výchozí registrovanou aplikaci.

Přepsání výchozí aplikace

1. V souboru /usr/share/applications/mimeapps.list k určení typů MIME, pro které chcete změnit výchozí registrovanou aplikaci. Například následující ukázka souboru mimeapps.list určuje výchozí registrovanou aplikaci pro typy MIME text/html a application/xhtml+xml:

      [Default Applications]
      text/html=firefox.desktop
      application/xhtml+xml=firefox.desktop
     

* Výchozí aplikace (Firefox) je definována zadáním odpovídajícího souboru .desktop (firefox.desktop). Výchozí umístění souborů .desktop ostatních aplikací je /usr/share/applications/. Soubory .desktop jednotlivých uživatelů lze najít ~/.local/share/applications/.

2. Vytvořte ~/.config/mimeapps.list soubor. V souboru zadejte typy MIME a jejich odpovídající výchozí registrované aplikace:

      [Default Applications]
      text/html=myapplication1.desktop
      application/xhtml+xml=myapplication2.desktop
      
      [Added Associations]
      text/html=myapplication1.desktop;
      application/xhtml+xml=myapplication2.desktop;
      

* Tím nastavíte výchozí registrovanou aplikaci pro typ MIME text/html na myapplication1.desktop a výchozí registrovanou aplikaci pro typ MIME application/xhtml+xml na myapplication2.desktop.

* Aby tato nastavení fungovala správně, ujistěte se, že soubory myapplication1.desktop a myapplication2.desktop jsou umístěny v adresáři /usr/share/applications/. Soubory .desktop jednotlivých uživatelů lze ukládat do ~/.local/share/applications/.

3. Můžete použít příkaz gio mine k ověření, že výchozí registrovaná aplikace byla správně nastavena.


      $ gio mime text/html
      Default application for “text/html”: myapplication1.desktop
      Registered applications:
	     myapplication1.desktop
	     firefox.desktop
      Recommended applications:
	     myapplication1.desktop
	     firefox.desktop
      

Formát typů MINE

Prohlédněte následující příklad:

mimeapps.list

       [Added Associations]
        image/jpeg=bar.desktop;baz.desktop
        video/H264=bar.desktop

        [Removed Associations]
        video/H264=baz.desktop

        [Default Applications]
        image/jpeg=ristretto.desktop
        inode/directory=thunar.desktop
       

Každá sekce přiřazuje jednu nebo více položek k typům MIME;

* Přidaná asociace (Added Associations) označuje, že aplikace podporují otevírání tohoto typu MIME. Například, bar.desktop a baz.desktop můžete otevřít obrázky JPEG. To může ovlivnit seznam aplikací, který se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem na soubor v prohlížeči souborů.

* Odstraněna přidružení (Removed Associations) označuje, že aplikace nepodporují tento typ MIME. Například, baz.desktop nelze otevřít video H.264.

* Výchozí aplikace označuje, že aplikace by měly být výchozí volbou pro otevření daného typu MIME. Například obrázky JPEG by měly být otevřeny pomocí ristretto.desktop To implicitně přidá přidružení mezi aplikaci a typ MIME. Pokud existuje více aplikací, jsou zkoušeny v pořadí.      TIP: Ačkoli jsou zastaralé, některé aplikace stále čtou/zapisují do 
      ~/.local/share/applications/mimeapps.list. Pro zjednodušení údržby jej jednoduše symbolicky propojte s 
      ~/.config/mimeapps.list:

      
      $ ln -s ~/.config/mimeapps.list ~/.local/share/applications/mimeapps.list 
     

Zdroje a další čtení k MINE:

https://wiki.archlinux.org/title/Default_applications

https://wiki.archlinux.org/title/XDG_MIME_Applications

https://help.gnome.org/admin/system-admin-guide/stable/mime-types-application-user.html.en

Původní článek je převzat z Wiki EndeavourOS který vyšel 10.ledna 2022

Kankys 18.4.2024