Jak v EndeavourOS zprovoznit Bluetooth?

Tento návod by měl být funkční na Arch Linux a distribucí z něj vycházejících.

Krok 1: Nainstalujte Bluez a Blueman


Prvním krokem je instalace několika balíčků.

Nainstalujeme si:

Bluez

Bluez-utils

Blueman

      
      sudo pacman -S bluez 
sudo pacman -S bluez-utils
sudo pacman -S blueman

Ty by se měly nainstalovat bez problémů. Zde uvidíte úhlednou ikonu:

Dále se ujistěte, že je načten modul btusb Kernel:

      lsmod | grep btusb
     

Zde je trik, který mu pomůže najít adaptéry plug one:

      sudo vim /etc/bluetooth/main.conf
     

Automaticky povolí Bluetooth:

      AutoEnable"true
     

Uložte soubor.

2. Aktivujte Službu


Zkusme spustit službu Bluetooth:

      sudo systemctl start bluetooth.service
     

Automatické spuštění Bluetooth po startu povolíme tímto příkazem:

      sudo systemctl enable bluetooth.service
     

Nyní bychom měli mít vše v provozu. Pomocí Blueman můžete spravovat Bluetooth zařízení, kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth.

Nyní byste měli být připraveni na připojení a párování.

3. Párování


Blueman dělá párování snadné.

1. Vyberete zařízení.

2. Zahájit párování

A máte hotovo!

Kankys 17.4.2024